Sport

Nieuwe speelvormen jeugdvoetbal: een vloek of een zegen?

Het zit er nu echt aan te komen. Met ingang van het komende seizoen 2017-2018 kent het jeugdvoetbal een aantal nieuwe speelvormen voor de jongste spelertjes t/m 12 jaar. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes hiermee te maken. En met hen natuurlijk ook alle betrokken ouders, vrijwilligers, scheidsrechters en verenigingen. Hoe denken zij erover? Juichen ze de plannen toe? Volgens de KNVB is er een groot draagvlak voor de nieuwe opzet. Mijn persoonlijke ervaring is dat ik dit draagvlak tot nu toe niet heb kunnen ontdekken.

KLEINERE VELDJES, KLEINERE TEAMS
Meest opvallende punt is het spelen op kleinere veldjes in kleinere teams.

 • Onder 6 gaat twee tegen twee spelen op 1/8 veldje met kleine doeltjes.
 • Onder 7 gaat vier tegen vier spelen op 1/8 veldje, ook met kleine doeltjes.
 • Onder 8, 9 en 10 gaat zes tegen zes (5 voetballers + een keeper) spelen op 1/4 veld met pupillendoeltjes.
 • Spelertjes onder 11-12 gaan acht tegen acht spelen op een half veld met pupillendoeltjes.

VAKER AAN DE BAL
Dit zijn ingrijpende veranderingen. Het betekent namelijk dat de eerstejaars D-teams (JO13) terugkeren naar een half veld en dat de F-teams (JO9) en de eerstejaars E-teams (JO11) op een kwart veld gaan spelen.

Het idee erachter is dat spelertjes vaker aan de bal komen. Om de woorden van Johan Cruijff te gebruiken: ‘een essentieel onderdeel van het voetbal’. Om jonge voetballertjes vaker aan de bal te krijgen, is het plan gelanceerd om de wedstrijdvormen voor de pupillen van 5 tot en met 11 jaar aan te passen aan de leeftijd. In het kort: hoe jonger de kinderen, des te minder spelers en des te kleiner de veldjes.

PLEZIER
Achterliggende gedachte is dat in de nieuwe opzet de voetballertjes meer voetbalhandelingen per wedstrijd hebben. Ook sluit de opzet beter aan bij de ontwikkeling van de kinderen, worden ze balvaardiger en gaan ze meer plezier aan het spel beleven. De KNVB baseert deze conclusie op de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen voor pupillen.

HOE KRIJG JE DIT ALS KLEINE CLUB GEREGELD?
Volgens de KNVB is er in den lande een groot draagvlak voor de nieuwe opzet. Des te frappanter is het dat ik in de dagelijkse praktijk nog maar heel weinig voorstanders tegenkom, terwijl ik toch heel wat voetballers spreek. Tot nog toe is geen enkele jeugdtrainer/-leider overtuigd voorstander. Integendeel, men ziet vooral de nadelen. Terecht denk ik, want kleinere teams betekent ook meerdere teams. En meerdere teams staat voor meerdere leiders. Hoe krijg je dit als club geregeld? Er is nu al een schrijnend tekort aan (bege)leiding.

VOETBALERVARING
Overlaten aan de ouders? Dat is een optimistische gedachte. Nog afgezien van de vraag of ouders deze verplichting willen, is het is het ook nog maar de vraag of ze er geschikt voor zijn. Ik ben van mening dat je als jeugdtrainer/-leider de nodige voetbalervaring moet hebben om kinderen iets bij te kunnen brengen. Is dat echt nodig bij kinderen tussen 5 en 8 jaar? Ja, dat ik vind van wel. Plezier staat uiteraard voorop, maar als jeugdtrainer wil je toch ook dat je spelertjes aan het einde van een seizoen aantoonbaar beter zijn geworden.

EXTRA KOSTENPOST
En hoe zit het met de materialen? Clubs moeten meer doeltjes gaan aanschaffen. Een behoorlijke extra kostenpost waarmee ze worden opgezadeld. Bij kleine clubs met een relatief kleine jeugdafdeling valt dit nog wel te overzien, maar wat als je pakweg 6 F- en 4 E-teams telt? Dan heb je heel wat extra goaltjes nodig. En waar ga je die allemaal opslaan? Bij mijn vereniging is er in ieder geval geen plek in het bestaande materialenhok.

WIJZIGINGEN 8-12 JARIGEN (*)
Ook in de leeftijdscategorieën O8 t/m O12 vindt een aantal spelregelwijzigingen plaats:

 • Invoering time-Out: Per helft vindt er een time-out plaats van 2 minuten. De begeleider heeft dan de mogelijkheid om positief terug te blikken en vooruit te kijken, en de spelertjes kunnen wat drinken.
 • Achterbal: Een achterbal mag in de nieuwe spelvormen niet langer uit de handen geschoten worden.
 • Uitbal: Een uitbal wordt in de nieuwe spelvorm niet langer ingegooid, maar ingedribbeld of gepast.
 • Hoekschop: Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek gepasst of gedribbeld.
 • Vrije trap: Een vrije trap mag in de nieuwe situatie geschoten, gepasst of ingedribbeld worden.
 • Shake hands: Om positief gedrag verder te bevorderen worden voorafgaand aan de wedstrijd handen geschud en stellen de spelers zich aan elkaar voor. Na afloop volgt een high five als dank voor de leuke wedstrijd.
 • Bij de pupillen O8 t/m O10 is er niet langer een scheidsrechter, maar een spelbegeleider aanwezig. Die staat buiten het veld en neemt enkel bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt dan de spelregels uit.

(*) Bron: info KNVB

Wil je reageren op dit artikel? Dat kan. Graag zelfs, want ik ben benieuwd wat jij van de nieuwe opzet vindt. Geef ook aan waarom je de nieuwe opzet goed vindt of juist niet.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer