Nieuws

Verleende watervergunning voor onttrekken uit oppervlaktewaterlichaam Kingbeek te Grevenbicht

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 18 september 2017 onder het stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Kingbeek in Grevenbicht.

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 18 september 2017 aan de vergunninghouder toegezonden.

LEES MEER

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer