Nieuws

Toegankelijkheid terreinen Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas krijgt de laatste maanden nogal wat opmerkingen en vragen van inwoners over de toegankelijk van de werkterreinen in met name de regio Grevenbicht.

Bewoners laten weten dat ze het niet begrijpen dat het Consortium delen van het gebied afsluit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de doorgang bij het voetveer in Grevenbicht. Die doorgang is nu afgesloten in verband met de voorbereidingen voor de aanleg van de brug voor voetgangers en fietsers.

Projectleider Francois Verhoeven van Consortium Grensmaas benadrukt dat bij de uitvoering van soortgelijke werken als het project Grensmaas werkterreinen volledig worden afgesloten en tot verboden gebied worden verklaard. Als het om de toegankelijkheid gaat, heeft het Consortium al het mogelijke gedaan om de inwoners tegemoet te komen. Conform de vergunningen is Consortium Grensmaas eigenlijk zelfs verplicht om op last van de overheid het complete werkterrein voor iedereen af te sluiten.

Verhoeven: “Op verzoek van leden van de klankbordgroep, waarmee het Consortium regelmatig overleg pleegt, hebben we toch ingestemd om beperkte routes uit te zetten om in de avonduren en de weekenden wandelingen mogelijk te maken. Maar de inwoners moeten zich wel realiseren dat de uitvoering van het project onvermijdelijk betekent dat we op veel momenten toch tot afsluiting van gebieden moeten overgaan. Eenvoudigweg omdat het te gevaarlijk is en we ongelukken hoe dan ook willen voorkomen.”

De projectleider van Consortium Grensmaas wijst er nadrukkelijk op, dat wandelaars met name vanuit het natuurgebied Elba nog steeds alle ruimte hebben voor ommetjes. Ook in Grevenbicht zelf zijn beperkte wandelroutes uitgezet. ”Maar uiteindelijk staat de veiligheid wel voorop. En helaas betekent dit dat de hekken soms gewoon op slot gaan en ook op slot blijven.”

|Doorsturen

Jo Kostons

2017-12-09 09:13:26

Duidelijk dat de werkterreinen verboden gebied zijn. Het gaat dan ook om de natuurterreinen Elba en het geliefde uitloopgebied Slapersdijk die geblokkeerd/ belemmerd worden door de afgeschermde werkweg. Gebieden waar niet gewerkt wordt. En al helemaal niet buiten de werktijden. Waarom is het afgeschermde gebied Slapersdijk/ Koeweide alleen toegankelijk voor landbouwers? Maasdorp Grevenbicht is onnodig voor jaren geheel van de Maas afgesloten. Dat kan veel beter. Te beginnen met op korte termijn de brug te realiseren nabij het Veerke en de toegang tot het Elba-gebied. Verder de werkterreinen / werkweg streng handhaven. Succes.Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer