Nieuws

Onzekerheid over nieuwe school (en sportcomplex) tussen Grevenbicht en Obbicht houdt aan

De bouw van een nieuwe school voor Grevenbicht en Obbicht in 2020 tussen de dorpen in blijft uiterst onzeker. Dat stond gisteren te lezen in een artikel in Dagblad de Limburger. 

Al sinds 2013 wordt er aan een plan gewerkt dat voorziet in de realisatie van een nieuw gebouw voor de Basisschool de Kingbeek. Nu is de school nog verdeeld over twee locaties, een in elke dorpskern. 

Het college van B en W wil nu een bedrag van een half miljoen euro uittrekken voor verder onderzoek naar flora en fauna, archeologische waarden en een Milieu Effect Rapportage. Dit is nodig omdat het bouwplan in strijd is met het agrarische bestemmingsplan. Hierin staat dat er vanwege ‘duurzame verstedelijking’ niet buiten de dorpsgrenzen mag worden gebouwd, omdat er ook binnen Obbicht en Grevenbicht voldoende ruimte is voor een nieuwe school. Door ook een centrale sportvoorziening voor de dorpen bij de school te leggen en aan te tonen dat die combinatie één geheel vormt, waarvoor binnen de dorpskernen geen ruimte is, kan hiervan worden afgeweken. 

Er zijn voor- en tegenstanders van dit bouwplan. Bovendien speelt nog een ander probleem: geld. Voor het totale project is ruim 10 miljoen euro nodig. Het is zeer de vraag of de gemeente dit bedrag voor de beoogde start bij elkaar heeft. In de gemeente zijn ook andere projecten, waar ook geld voor nodig is. 

De school komt na Pinksteren met een reactie richting de ouders van de schoolgaande kinderen. 

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer