Nieuws

Maaswerken informatie dijkversterkingen, dd. 3 april 2017

De informatie door het Consortium Grensmaas betreft de uitvoering zoals gesteld in de Grensmaasplannen locatie Grevenbicht. De Maaswerken worden uitgevoerd met als doel overstromingen te voorkomen en met de verkoop van zand en grind de kosten/ uitvoering te financieren (info directie Consortium) met als bijkomstigheid meer natuur.

  • Dit jaar (2017) worden de Maasdijken verstevigd en plaatselijk opgehoogd. Met als doel de veiligheidsnorm op overstromingen van 1: 250 jaar voor 31 december 2017 te halen.
  • De werkweg door de uiterwaarden van de Maas wordt vervroegd aangelegd om (klei- en stortmateriaal ) transporten door de bebouwde kom te voorkomen.
  • De werkzaamheden lopen voor Grevenbicht door tot medio 2021.

Uitvoering en resultaten ontgrondingen, (aanvulling).
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt geen rekening gehouden met de plannen/ uitvoeringen op de Belgische oever en de “thalweg” (diepste grenslijn in de rivier) wordt gezien als een “muur”. Dit verklaart waarom er bij Visserweert een hoogwaterbrug is gerealiseerd en nabij “de Peil” op de Dijk twee woningen zijn gesloopt. Vanaf de “thalweg” gezien is er sprake van een “flessenhals” met de winterdijk. Echter over de grens gekeken is er van een “flessenhals” in de rivier totaal geen sprake. De dijkverhoging is wellicht wel in overeenstemming met de hoogte van de Belgische dijken. Ophogen dijken met 25 cm (zandzakje) betekent per saldo uitgaande een stroombreedte van ca. 1000 meter en een stroomsnelheid van ca. 1 meter per sec. ca. 250 m3 meer doorvoer. Door ontgrondingen wordt het Maasprofiel op Nederlandse zijde gemiddeld met ca. 250 m2 vergroot, deels door stroomgeul- en weertverlaging in dezelfde orde van grootte als de dijkverhoging van 25 cm.
Niet duidelijk is het uitgangspunt dat per 31 december 2017 de doelstellingen van 1: 250 worden gehaald terwijl de meeste ontgrondingen zoals oever- en weertverlagingen nog na 2017 worden uitgevoerd.

Grevenbicht wordt steeds meer/ langer ingesloten door industriegebied/ industriële bedrijvigheid. Wandelwegen / natuurgebieden worden afgesloten. Door het Consortium wordt medegedeeld dat na de werkuren wandelwegen/natuurgebieden toegankelijk blijven, echter de afsluiting met hekken en borden spreken het tegendeel. Op zowel de Nederlandse- als Belgische oever vinden op grote schaal ontgrondingen plaats en grindwinning die veel verder gaan dan de veiligheidsnorm van 1: 250. Door de “thalweg” als “muur” te beschouwen kan er aan beiden oevers van de grens “maximaal” aan zand en grind worden gewonnen.

Conclusies
Per saldo kunnen we “genieten” van een indrukwekkende “technische” uitvoering en aanpak van het Consortium Grensmaas en NV De Scheepvaart op de Belgische oever en moeten we de milieubelasting / natuuraantasting / horizonvervuiling / ontheemding / slopen huizen/ vernietiging historisch erfgoed (oude dijken, bomen, cultuurgronden, kleine landschaps elementen en natuur) op de koop toe nemen.

Door “maximale” grindwinning/ ontgrondingen met als primair oogpunt economisch rendement op de beiden oevers, wordt de Maas als “bijkomstigheid” klimaat-proof gemaakt en een meer veilige- en natuurlijke stromende rivier. Een “bijkomstigheid” die zorgt voor draagvlak bij de bevolking. Met het besef dat absolute veiligheid niet bestaat en bij extreme langdurige hoge waterstanden ook Grevenbicht weer natte voeten krijgt, over de dijken heen of er onderdoor via de grindlagen.

Tot slot is uitloop/ verlenging van de werkzaamheden / overlast van 2023 naar 2025 voor het gehele project en voor Grevenbicht van 2019/20 naar 2021 moeilijk te accepteren. Het zou dan ook goed zijn dat zowel de Overheid als het Consortium er alles aan doen om de tijdsduur te limiteren op de eerder overeengekomen tijdsduur of zelfs het project sneller uit te voeren dan in eerste instantie gepland. De economische tijd zit mee. Bedankt voor de informatie, ook voor de koffie de vlaai en een pilsje. Gèr gedoan!

Met vriendelijke groet.

Jo Kostons

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Het CDA Sittard-Geleen maakt zich terecht zorgen over het wonen in kleine dorpen

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 107 keer gestemd.

Agenda

Weer