Nieuws

Lezing “De Heren van Heinsberg” door Guus Janssen 11 januari 2018, 20.00 uur Kasteelpark Born

Onder bovenstaande titel organiseert de Heemkundevereniging “Bicht” op donderdag 11 januari 2018 om 20.00 uur de vierde lezing van de lezingencyclus 2017-2018.

De lezing door Guus Janssen wordt gehouden in het Kasteelpark 38, 6121 XK Born en wel in de middeleeuwse kelder “ ’t Döälke” van het Rentmeesters huis. Ingang aan de Jean Barbou van Roosterenstraat.

Iedereen is van harte welkom. (€ 2.– leden en € 3.– niet leden) 

Macht tot aan de Maas

Op de plek, waar rond 100 na Christus een Romeinse weg heeft gelopen en waar nabij de huidige Gangolfkerk al in de Frankische tijd begraving heeft plaatsgevonden, ontstond in de elfde eeuw de zetel van de heren van Heinsberg.

Deze heren, die aanvankelijk ook de heerschappij over Valkenburg hadden, waren niet alleen invloedrijk in de directe omgeving van Heinsberg, maar hun macht reikte zelfs tot de Maas, onder meer tot in Grevenbicht.

Ze waren door familiebanden gelieerd aan diverse grafelijke en hertogelijke geslachten.

Op een dubbele burchtheuvel in Heinsberg bouwden ze enerzijds een burcht en anderzijds de Gangolfkerk. In de burchtkapel stichtten ze in 1128/1129 een kapittel van kanunniken en aan deze stiftsheren stelden ze vanaf 1255 de parochiekerk ter beschikking. In 1140 volgde de stichting van een klooster van de Norbertinessen, van waaruit niet lang daarna het klooster van Houthem Sint-Gerlach is gesticht.

Bekende Heren van Heinsberg

Bekende telgen uit dit geslacht waren:

  • Philips van Heinsberg, aartsbisschop van Keulen en kanselier van de Duitse keizer, die in de dom van Keulen begraven ligt (12e eeuw).
  • Engelbert van Heinsberg-Valkenburg, eveneens aartsbisschop van Keulen, die in de Munsterkerk van Bonn begraven is (13e eeuw).
  • Jan van Heinsberg, prinsbisschop van Luik, begraven in het praalgraf van de familie in de 15e eeuwse Gangolfkerk. Evenals een van zijn voorvaderen, mocht Jan van Heinsberg zich ook Graaf van Loon noemen.

 

De Vrije Heerlijkheid Grevenbicht

Lange tijd was Grevenbicht als oude Vrije Heerlijkheid in het bezit van de Heren van Heinsberg. Een bijzondere band met Heinsberg onderhield de Merckerhoeve, die waarschijnlijk heeft gelegen op de plaats van de voormalige brouwerij Koten.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer