Nieuws

Jubilarissen schutterij Het Heilig Kruis gehuldigd

De druk bezochte jaarvergadering van de Grevenbichtse schutterij Broederschap van het "Heilig Kruis" had weer zijn mooie kanten.

Ere-(interim)Voorzitter Math Vonken opende de vergadering met de Christelijke groet, hete iedereen welkom en na het gebed en een minuut stilte voor de overleden schutters kon de jaarvergadering beginnen.

Er was een afwisseling van de wacht bij de kascontrolecommissie. Aftredend was Andrea Cruts, in haar plaats kwam Hub Meurders. Het nieuwe lid Rick Hanssen, ook wel beter bekend als Prins carnaval 2017 bij vastelaovesvereiniging de Zawpense komt onze gelederen achter versterken als geweerdrager.

Voorzitter Math Vonken heeft al eerder aangegeven dat er wel "jong" bloed bij het bestuur mag komen. Bij de verkiezingen van een nieuw bestuurslid is Peter Hodselmans gekozen en komt het bestuur voor vier jaar versterken.

Bij de schietcommissie was Chantal Arntz aftredend, maar had zich weer herkiesbaar gesteld. Zij mag haar taak weer voor 3 jaar voortzetten, terwijl Jerom Helgers zich wederom heeft opgegeven als optekenaar bij alle schietwedstrijden tijdens de Bondsschuttersfeesten OLS en ZLF.

Uitreiking Verenigingsspeld:
Jubilarissen van 10 en 20 jaar lid bij onze Broederschap zijn zoals ze op de foto staan:

Vincent Driessen 20 jaar lidmaatschap:
Vincent is begonnen als geweerdrager en is nu onze rode kruissoldaat. Al vele jaren is hij actief als schietmeester waarbij hij uiteraard nooit afwezig is tijdens de Bondsschuttersfeesten, OLS en ZLF. Voor zijn vele werk, vooral als de Broederschap haar eigen Bondsschuttersfeest mag organiseren (Vincent woont dan bijna op het feestterrein) kreeg ons werkpaard het kruis van verdiensten in 2003 uitgereikt. Een terechte onderscheiding.
Verder mocht Vincent het koningszilver dragen door eigenhandig de koningsvogel naar beneden te halen in 2005, 2007 en 2014.

Jo Cruts 10 jaar lidmaatschap:
Jo is altijd onze trotse vaandeldrager geweest. Al vele jaren draagt Jo zijn steentje bij als coördinator bij de drumband, net zoals hij ook al jaren binnen het bestuur werkzaam is.
Zelf haalde Jo in 2010 de vogel naar beneden en in 2016 heeft Jo weer mee mogen lopen als koning, uiteraard was het toen wel zijn vrouw Han die de vogel naar beneden haalde en de koningsplaat op haar naam mocht zetten.Han liep mee als koningin, terwijl Jo het kostbare koningszilver mocht dragen.
Voor het jaar 2017 zal Jo de taak als tambour-maître op zich nemen. De reden hiervan is, zijn dochter Lilian (zij is onze vaste tambour-maître) en schoonzoon Jurgen lopen in het jaar 2017 mee als koningspaar. Dus ook voorin even een afwisseling van de wacht.

Fred Honnef 20 jaar lidmaatschap:
Fred, onze grootste geweerdrager en altijd aanwezig. De klusser van de schutterij als timmerman. Moet er geklust worden, dan is de kreet: "niet lang helle, Fredje bellen". En de klus zal geklaard worden. Ook tijdens de opbouw van ons eigen bondsschuttersfeest is Fred altijd van de partij met aan de rechter kant van zijn broek, de onafscheidelijke timmermanshamer.
In het jaar 2000 mocht Fred en zijn vrouw Manon het mooie koningspaar zijn.

Theo en Gerda van Wandelen:
Theo en Gerda zijn ook in de bloemetjes gezet. Deze bloemenregen had ermee te maken dat zij meer dan 10 jaar het schuttershome hebben verzorgd en bemand tijdens alle schuttersactiviteiten.
Door hun drukke werkzaamheden moeten ze nu hiermee stoppen. Theo heeft op zijn emotionele manier de aanwezigen tijdens de vergadering bedankt voor alle hulp in de afgelopen jaren, maar ook voor de mooie serenade die hij en zijn vrouw (en natuurlijk alle hoogheden aan de receptietafel) gekregen hebben tijdens de prinsenreceptie waar Theo de Iërezawpens 2017 was.

Na de rondvraag bedankte Ere-(interim)Voorzitter Math Vonken iedereen voor zijn of haar bijdrage en prestaties over het schuttersjaar 2016 en sloot de vergadering met de Christelijke groet.

Jean Arntz 40 jaar lidmaatschap.
Na afloop van de vergadering was er een afvaardiging van het bondsbestuur, voorzitter Theo Hoorens en bestuurslid John Janssen, aanwezig om ons zeer trouw lid Jean Arntz te huldigen wegens zijn 40 jarig lidmaatschap.

Jean die in 1977 lid is geworden is begonnen als geweerdrager van  1977 tot 1987. Van 1988 tot 2002 is hij de trotse Tambour-maître van onze schutterij geweest waarna hij in 2003 is bevorderd tot officier in de rang van 1e Luitenant.

Ook is hij van 1987 tot 2011 bestuurslid geweest. Ondanks dat hij is gestopt in het bestuur doet hij nog altijd met veel passie het PR werk. In  1985 en 1995 wist hij zich tot koning te schieten en is hij dik 25 jaar een A-schutter geweest met als hoogte punt een twaalfde plaats op het O.L.S. te Kelper-Oler.

Ook heeft hij vele jaren de kas gespekt door iedere week oud ijzer op te halen.

Wat zeer zeker niet ongenoemd mag blijven is dat hij bijna op alle bondsfeesten, OLS, ZLF en eigen schuttersactiviteiten aanwezig is ondanks dat hij in Alblasserdam woont.

Voor al deze verdiensten mocht Jean uit handen van onze bondsvoorzitter Theo Hoorens  de onderscheiding gouden eremedaille met oorkonde van de OLS-federatie voor in ontvangst nemen.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Het CDA Sittard-Geleen maakt zich terecht zorgen over het wonen in kleine dorpen

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 107 keer gestemd.

Agenda

Weer