Grensmaas

Infoavonden over dijkversterking

Consortium Grensmaas organiseert de komende weken zes infoavonden over de aanleg, de versterking en verhoging van de dijken langs de Maas op een traject van ongeveer twaalf kilometer tussen Visserweert en Meers. De werkzaamheden beginnen medio april en zijn gepland tot 15 oktober.

De dijkversterking is nodig om te voldoen aan de afspraak dat de inwoners van Zuid-Limburg op 31 december van dit jaar vijf keer minder risico lopen op een overstroming. Bij waterstanden, zoals tijdens de overstroming van 1993, houden de inwoners van de Maasdorpen het dan droog.

De verhoging van de dijken blijft overigens beperkt tot maximaal 30 centimeter. De versterking wordt vooral gerealiseerd door verbreding van de voet van de dijken. De klei die daarvoor nodig is wordt gewonnen in de uiterwaarden van de Maas in Nattenhoven en Koeweide in Sittard-Geleen. Waar te weinig ruimte is om de dijken aan te pakken worden damwanden geplaatst en/of kademuren verhoogd.

In Maasband en Obbicht moet de Maasoever met het oog op hogere stroomsnelheden ook extra beschermd worden door het aanbrengen van stortsteen. Consortium Grensmaas doet dat ook met een klein stukje Vlaamse Maasoever bij Maasband, zo is afgesproken.

Contractueel is vastgelegd dat Consortium Grensmaas het werk aan de dijken openbaar moet aanbesteden.  Dat is inmiddels gebeurd. De dijkversterking wordt uitgevoerd door de Brabantse aannemer Martens en Van Oord. Ook Waterschap Limburg, de beheerder van de dijken, is partner bij de uitvoering.

De data en locaties van de infoavonden:
Maandag 27 maart in Oos Hoes in Grevenbicht
Dinsdag 28 maart in Café Lombok in Nattenhoven
Donderdag 30 maart in Harmoniezaal Concordia in Obbicht
Maandag 3 april in Café Jäger & More in Maasband
Dinsdag 4 april bij de Dorpsdagvoorziening Bie Gerda in Meers
Donderdag 6 april in 't Maashuukse in Illikhoven

Alle infoavonden beginnen om 19.30 uur

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Het CDA Sittard-Geleen maakt zich terecht zorgen over het wonen in kleine dorpen

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 107 keer gestemd.

Agenda

Weer