Nieuws

Gabriëlfonds gaat afscheid nemen

In 1981 kwam de pas uitgeroepen Prins Sjra Savelkoul te midden van een gezellig nakeuvelend gezelschap op het prachtige idee om een carnavalsbal te organiseren voor goede doelen in de eigen woongemeenschap, ten einde de gemeenschapszin en onderlinge saamhorigheid te versterken. Het fonds werd getooid met de naam van één van zijn voorouders: Gabriël. Beeg heeft sindsdien kunnen genieten van het jaarlijkse Gabriëlbal op de vrijdag voor carnaval. Ook werden enkele straatfestivals georganiseerd.

Veel verenigingen en organisaties hebben kunnen genieten van een financiële bijdrage voor het realiseren van hun doelen. Maar bovenal heeft het Gabriëlfonds faam verworven met het realiseren van twee fraaie monumenten: De Zawpens, als symbool van de Beegse gemoedelijkheid en De Gawstrèkker als symbool van het trotse ritueel waaraan ons dorp een groot deel van zijn identiteit ontleent. Ook staken de Gabriëlle vaak zelf de handen uit de mouwen. De restauratie van de H. Kruiskapel is voor een groot gedeelte door het fonds gerealiseerd, de Vastelaovesvereiniging De Zawpense kon jaarlijks rekenen op het vervoer van de Prinsenparen door de in fraai oudeherentenue gestoken Gabriëlle die ook jaarlijks assisteren bij de organisatie van de Beegse Mès. Vergeet ook niet dat de Gabriëlle een korte periode met het nodige succes een carnavalistische zanggroep hebben gevormd. 

Aan alles komt een eind
Voortschrijdende leeftijd en lichamelijke ongemakken eisen echter hun tol. Wijziging en aanpassing van de bestaande doelstellingen werd weliswaar overwogen, maar uiteindelijk niet wenselijk geacht. Sjra en zijn kompanen, waarvan secretaris Jo van der Sluijs hem al vanaf het eerste begin begeleidt, kunnen met een tevreden gevoel hun werk als afgerond beschouwen. Met opgeheven hoofd zal het bestuur toewerken naar een spetterend afscheid op vrijdag 9 februari 2018 als het 38 ste en laatste Gabriëlbal wordt gehouden in zaal Aurora. In samenwerking met Zate Hermenie De Roepoepers, welke sinds 1982 onafgebroken de muziek verzorgt bij het jaarlijkse Gabriëlbal, zijn de voorbereidingen voor het feest al begonnen. Het laatste bal zal ongetwijfeld van een aantal speciale tintjes worden voorzien. 

Plan van Verdeling
Maar dat is nog niet alles. Het Gabriëlfonds heeft nog wat spaarcentjes in kas. Conform de doelstellingen zullen deze ten goede komen aan de verenigingen en organisaties die zich evenals De Gabriëlle inzetten voor de sociaal-maatschappelijke en culturele saamhorigheid in de woongemeenschap. Dat zijn er een heleboel. Binnenkort kunnen de desbetreffende besturen een verzoek verwachten om hun wensen ter subsidiëring kenbaar te maken aan het Gabriëlfonds. Hopelijk kan de kas van het fonds nog een beetje gespekt worden met de opbrengsten van het Gabriëlbal 2018, zodat de Beegter gemeenschap ook in materiële zin met een tevreden gevoel kan terugzien op bijna 40 jaar Gabriëlfonds. 

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer