Nieuws

Dankwoord Koninklijke Harmonie Aurora

Het bestuur van Koninklijke Harmonie Aurora bedankt iedereen zeer hartelijk, voor de steun die onze vereniging in 2017 in velerlei opzichten mocht ontvangen.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de leden die in onze harmonie telkens weer intensief in de weer zijn om de vereniging muzikaal, bestuurlijk en in ondersteunende zin draaiende te houden. Daarbij wordt zeker ook gedacht aan de talrijke vrijwilligers die niet kunnen worden gemist bij allerlei activiteiten. Een apart woord van dank gaat in dit verband uit naar de diverse Commissies en het Damescomité die veel werk hebben verzet bij hun geslaagde acties.

We bedanken onze dirigenten / instructeurs Karin Janssen, Maurice Thijssen, Dennis Lebens, Rob Bergers en Marisse Damen, die het harmoniekorps, de drumband, jeugdharmonie, jeugddrumband en basisopleidingsgroep dit muziekjaar op uitstekende wijze hebben geleid.

Dank ook aan onze beschermvrouw, ons erebestuur, ereleden, vrienden van Aurora en de vele sympathisanten voor hun onvoorwaardelijke steun aan de activiteiten van onze vereniging, in het bijzonder onze sponsoren.

Het bestuur wenst dirigenten en muzikanten in alle opzichten een voortreffelijk muziekjaar 2018 toe, waarin weer fraaie muziekprojecten en activiteiten in het verschiet liggen.

Tenslotte wensen we iedereen Prettige Feestdagen en een alleszins Voorspoedig en Gelukkig 2018 toe.

Bestuur, Leden en Damescomité van KONINKLIJKE HARMONIE AURORA 1864

 

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer