Nieuws

CDA komt op voor kermissen in kleine kernen

CDA raadslid Jos Schlössels en burgercommissielid Roel Salden maken zich ernstig zorgen over de teloorgang van de kermissen in de kleine kernen en wijken van onze gemeente. Aanleiding is de Pinksterkermis in Grevenbicht. Onderstaand de vragen die ze hierover aan het college hebben gesteld. 

Geacht college,

Bij ons commissielid Roel Salden kwamen afgelopen weekend veel vragen en verontruste berichten binnen over de minimale kermisactiviteiten gedurende de jaarlijkse Pinksterkermis in Grevenbicht.

Pinksteren is voor Grevenbicht een van de hoogtepunten van het jaar. Oud dorpsbewoners komen traditiegetrouw terug naar hun geboortedorp voor de Pinksterprocessie en de kermis. Dit jaar stonden er aanzienlijk minder attracties op het marktplein. Zo miste men o.a. de autoscooters voor de oudere jeugd en de carrousel voor de jongste dorpsbewoners.

Met de winterkermis worden eveneens minder attracties gepresenteerd. Voor velen een teleurstelling. Niet alleen in Grevenbicht bemerken wij een teruggang van de kermissen, ook in andere kernen lijken de kermissen te verdwijnen of zijn ze zelfs al verdwenen.

Vandaar dat het CDA de volgende vragen heeft aan het college:

Vraag 1:
Wat is de visie van het college over het behoud van kermissen in de dorpskernen? 

Vraag 2:
Is het college bekend met het teruglopend aantal kermisattracties in de kleine kernen en wat is volgens u de oorzaak van deze dalende tendens? 

Vraag 3:
Zijn er afspraken met de diverse kermisexploitanten over de varianten van attracties die minimaal geplaatst dienen te worden? 

Vraag 4:
Zo niet, is het college dan alsnog bereid zich in te zetten door het maken van minimale bezettingsafspraken? 

Vraag 5:
Wanneer financiële krapte zorgt voor onderbezetting van attracties op de lokale kermissen, welk beleid kan het college dan ontwikkelen om minimaal een goed bezette kermis per dorpskern te realiseren? 

Wij zien de beantwoording graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 

Met vriendelijke groet,      

namens de CDA fractie en mede namens Roel Salden (burgercommissielid)

Jos Schlössels (raadslid)    

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer