Nieuws

Bronzen legpenning voor Wim Notermans

Op vrijdag 21 april ontving  Wim Notermans de legpenning in brons van de Koninklijke Bond van Oranje verenigingen.  Bestuurslid van de Bond Sylvia Hörmann-Vorst reikte de penning met oorkonde uit en spelde hem de bijbehorende bondsspeld op vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap van het Grevenbichtse Oranje Comité.

Wim is in het dagelijks leven van professie ondernemer. Hij runt een dynamisch bedrijf en weet dus als geen ander hoe hij met medewerkers moet omgaan. Als actief voorzitter van de Stichting Oranjecomité Grevenbicht manifesteert hij zich dan ook voorbeeldig.

De jubilaris meldde zich in het voorjaar van 1992 spontaan als lid van het Oranjecomité toen vanuit het comité een ledenwerfactie was opgestart. Hij staat in onze dorpsgemeenschap bekend als een enthousiaste verenigingsman, op wie nimmer een vergeefs beroep wordt gedaan. Niet alleen bij het Oranjecomité is hij een steunpilaar, ook bij andere festiviteiten en dorpsfeesten steekt hij de handen uit de mouwen en vervult hij vaak de rol van kartrekker. Bij de jaarlijkse viering van Koningsdag is dat niet anders. Voor hem geldt : kan niet bestaat niet! 

Toen eind jaren negentig de functie van voorzitter van het oranjecomité vacant kwam, kon het dan ook niet uitblijven dat Wim de uitgelezen persoon was die de hamer zou overnemen. Sindsdien timmert het comité nog meer aan de weg en ontstaan er dank zij Wim regelmatig waardevolle contacten met het bedrijfsleven en de overheid die ook op financieel terrein hun vruchten afwerpen. Het hebben van een grote kennissen- en vriendenkring werkt in de praktijk ongetwijfeld in het voordeel van ons comité en daarvoor verdient Wim alle lof! 

Vermeldenswaard is tevens dat vergaderingen en besprekingen binnen het comité steeds in een prettige amicale sfeer verlopen. Onder voorzitterschap van Wim is er altijd ruimte voor verstrooiing en humoristische intermezzo’s die het beraadslagen veraangenamen.

Tijdens het Oranje concert op Koningsdag werd Wim nogmaals in het zonnetje gezet en ontving o.a. van wethouder Meekels de felicitaties.

Kortom, Stichting Oranjecomité Grevenbicht mag trots zijn op haar jubilerende voorzitter en hoopt van ganser harte dat Wim nog vele jaren aan het roer mag staan van deze vriendenclub!

 

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Het CDA Sittard-Geleen maakt zich terecht zorgen over het wonen in kleine dorpen

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 107 keer gestemd.

Agenda

Weer