Nieuws

Achtendertigste en laatste Gabriëlbal staat in de steigers

Het eerste Gabriëlbal werd gehouden op vrijdag 27 februari 1981 in café Het Trefpunt van Lies en Sjaak Savelkoul-op den Camp. Iedereen kwam als engel verkleed. In het volgepropte café werd je de hele avond om de oren gemept met bovenmaatse vleugels waarmee de engelen waren neergestreken om het nieuw gevormde Gabriëlfonds te ondersteunen. Beeg heeft het geweten. Achtendertig jaar later kan het fonds terugzien op een zegenrijke periode. 

Non-stop muziek
Wellicht dat de engelen nog eens willen terugkeren op het achtendertigste en laatste bal dat onder de titel "Aan alles kump 'n ènj" op vrijdagavond 9 februari in Zaal Aurora wordt gehouden. Nu om het afscheid te vieren. Met optredens van de zate harmonieën De Roepoepers en Nuchter Vertroch haalt het Gabriëlfonds twee gelouterde Limburgse kampioenen in huis. De Roepoepers voor de 37e keer in successie. Zij stonden al in 1982 op het podium in Het Trefpunt. Met hun instrumenten tegen het plafond en een krioelende massa aan hun schenen. Zij worden vergezeld van de al even talentrijke DJ PoelZZini. Stimmung verzekerd. Non-stop vanaf 20.30 uur. Zonder pauze. 

Saamhorigheid
Conform de doelstellingen van het fonds zullen de werkzaamheden van de avond gedragen worden door de vele verenigingen die evenzeer de saamhorigheid van de dorpsgemeenschap tot hun taak rekenen. Tegen twaalven wordt de podiumpolonaise gehouden, waarbij het Prinsenpaar Eric II en Prinses Birgit de "Bès Verklèdje" zal uitzoeken. Verder alles als vertrouwd. En voor de laatste keer: vrij entree en voor het goede doel.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer