Dorpsraad

Aankondiging werkzaamheden kruising Bornerweg-Beukenboomseweg

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen wordt binnenkort op diverse plekken binnen de gemeente gewerkt aan de verkeersveiligheid in het kader van project "Mobiliteitsplan Sittard-Geleen".

Op maandag 6 maart a.s. (maandag na de carnavalsweek) wordt er gestart met de deelopdracht "Beukenboornseweg - Bornerweg" te Guttecoven. Het wegprofiel wordt zodanig gewijzigd dat de verkeersituatie veiliger en overzichtelijker wordt. Er worden middengeleiders én oversteekplaatsen aangebracht. Hiertoe worden de bestaande verhardingen en funderingen opgebroken en worden deze later in een nieuw wegprofiel weer opgebouwd. Het werkgebied betreft de kruising Beukenboomseweg-Bornerweg-Limbrichterweg te Guttecoven. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fasen. De wegreconstructie vindt plaats in "twee helften". Fase 1 behelst de zijde van de Limbrichterweg, fase 2 de zijde van de Beukenboomseweg. In fase 3 wordt over de complete wegbreedte in één keer de nieuwe asfaltdeklaag en markeringen aangebracht. 

De totale werkzaamheden zullen ongeveer 7 weken in beslag nemen.

Fase 1: van 6 maart tot en met 31 maart (ca. 4 weken)
Fase 2: van 3 april tot en met 21 april (ca. 3 weken)
Fase 3: nader te bepalen.

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. De  werkzaamheden worden uitgevoerd  tussen 07:00 uur en 17:00 uur op doordeweekse dagen. 

Bereikbaarheid
Doordat de werkzaamheden in "twee helften" worden uitgevoerd, blijft doorgaand verkeer over de Bornerweg te allen tijde mogelijk. Er blijft altijd één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer. Middels een verkeersregelinstallatie (VRI) wordt verkeer in beide richtingen over deze strook geleid. 

In fase 1 blijft ook de Beukenboomseweg open, ook hier wordt het verkeer geregeld met een VRI. De Limbrichterweg wordt in deze fase afgesloten. De manege blijft bereikbaar via de omleiding. In fase 2 wordt de Beukenboomseweg afgesloten. Verkeer dat gebruik maakt van de Beukenboomseweg wordt omgeleid. De Limbrichterweg blijft gedurende deze fase afgesloten. 

Gedurende de werkzaamheden worden fietsers door het werkvak geleid, zodat het aantal oversteekplaatsen beperkt kan worden. Wij verzoeken u dan ook om tijdelijke verkeersmaatregelen in acht te nemen en aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. 

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar:  omgevingsmanager @wegenbouwbouwkurvers.nl

|Doorsturen


Ook hier adverteren?

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer