Dankbetuigingen

Dankbetuiging Tillie Demandt - Schulpen

Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd

Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor het hartverwarmende medeleven, de mooie bloemen, kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen na het overlijden en de uitvaart van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Tillie Demandt - Schulpen

Uw medeleven heeft ons heel veel troost en steun gegeven.

Harie, kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 20 mei om 18.00 uur in de parochiekerk H. Catharina te Grevenbicht.

|Doorsturen